18 december - Internationale Dag van de Migranten

De Verenigde Naties hebben vandaag uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Migranten' (International Migrants Day). Voor Vief het uitgelezen moment om de meervoudige initiatieven van het afgelopen jaar met betrekking op migranten naar voor te brengen.  

In 2019 werden verschillende initiatieven op poten gezet met betrekking tot de ‘interculturalisering’. Vief wil aan de hand van projecten, trajecten en acties ontmoeting, interactie en betrokkenheid van mensen met een etnisch-culturele achtergrond bij de werking van Vief realiseren. Vief wil afstand nemen van het zij-wij-discours en zet in op initiatieven die openstaan voor iedereen. Er wordt rekening gehouden met aanwezige drempels. Deze tracht Vief te verlagen door in contact te treden en samen te werken met reeds bestaande organisaties, netwerken en verenigingen waarbinnen mensen met een migratieachtergrond actief betrokken worden/zijn. 

Vooreerst werd het opvangcentrum voor asielzoekers in Lommel gecontacteerd. Dit met het oog op het inrichten van een activiteit voor en met de bewoners van het centrum en ouderen uit de buurt. Samen met een verantwoordelijke van het centrum en een betrokken groepje vrijwilligers werden in 2019 drie activiteiten georganiseerd waarbij afwisselend ouderen uit de buurt van het centrum en de centrumbewoners de regie in handen namen. 

Daarnaast werden in Wingene praattafels georganiseerd voor ouderen uit de buurt en asielzoekers uit het Rode Kruis opvangcentrum. Ze gingen in gesprek over de plaats van nieuwkomers in Vlaanderen en de rol die Vlamingen kunnen spelen ten aanzien van asielzoekers. Hier een eerste succes wordt er zeker nog vervolg gegeven aan dit soort initiatieven. 

In Oost-Vlaanderen werd een samenwerking opgezet met Babbelonië. Een inburgeringsproject waarbij dialoogmomenten worden ingericht om het Nederlnads van anderstaligen te oefenen. Er werden enkele bijeenkomsten georganiseerd waarbij Vief-leden en aanhangers van Babbelonië het Nederlands als voertaal gebruikten. 

Vief participeerde aan een, door Orbit vzw, ontwikkeld project ‘Samen Gelukkig’. Een kortfilm waarbij de uitdaging om verbondenheid tussen nieuwkomers, vluchtelingen, migranten en ouderen in de samenleving te versterken. Na de kortfilm gingen de deelnemers in gesprek met Mohanad Mukthar, scenarist-acteur en vluchteling, over de boodschap van de film en hoe de aanwezigen dat ervaren. 

Deze initiatieven brachten een wederzijds begrip mee. Vief aanschouwt deze samenwerkingen met andere organisaties gunstig voor integratie en zal hier ook de volgende jaren actief mee aan de slag gaan. 

 

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia