Elektronisch voorschrift in omloop vanaf 1 januari 2017

Wie geneesmiddelen, hulpmiddelen, kinesitherapie of verpleegkundige zorg nodig heeft, ontving tot voor kort een papieren voorschrift van zijn arts of tandarts. Om de gezondheidszorg te digitaliseren, wordt de papieren versie van het voorschrift nu vervangen door een elektronische versie. Vanaf 1 januari 2017 zal het gebruik van het elektronisch voorschrift verplicht zijn wanneer er een elektronische versie beschikbaar is. Vanaf 1 januari 2018 wordt het elektronisch voorschrift een algemene verplichting.

Wat verandert er voor de patiënt?

Geleidelijk aan zullen elektronische voorschriften de papieren voorschriften vervangen. Momenteel leven elektronische en papieren voorschriften naast elkaar. Het papieren voorschrift bevat een barcode dat naar de elektronische versie verwijst. Beiden zijn nu geldig. Vanaf 1 januari 2017 worden zorgverleners verplicht om uitsluitend te werken met het elektronisch voorschrift, tenzij het om een noodgeval gaat. Je zal in 2017 nog een afdruk meekrijgen als ‘bewijs van het elektronisch voorschrift’. Vanaf januari 2018 zal er geen afprint meer nodig zijn. Het papieren voorschrift zal geleidelijk verdwijnen.

Meer informatie vind je op de website van het RIZIV.

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia