Hoe kunnen we het beste uit de coronacrisis halen?

Begrijp onderstaand artikel zeker niet verkeerd. Het coronavirus is erg, een domper op onze maatschappij en een zware druk op ons gemoed. We zouden allemaal graag willen dat het er helemaal niet is, dat iedereen normaal naar school of werk kan en dat er bovenal geen onschuldige mensen aan bezwijken. Maar ondanks alle ellende, zijn er ook enkele positieve aspecten aan deze crisis verbonden. We laten als land niet alleen zien hoe sterk, slim en solidair we zijn, het massaal thuis werken heeft door de lockdown ook heel wat voordelen voor mens en natuur.  

Grote golf van solidariteit  
Nu niet-essentiële winkels, horeca en tal van bedrijven noodgedwongen al een hele tijd de deuren moesten sluiten grote evenementen werden afgelast, en enkel de essentiële beroepen zoals onder andere zorgverleners, postbodes en winkelbediendes nog actief zijn, merken we een enorme solidariteit onder de bevolking. Je voelt dat mensen een grote waardering hebben voor het werk van anderen en hen in deze tijden hier ook graag voor willen bedanken. Via allerhande mediakanalen zoals Facebook en Instagram, maar ook via tekeningen aan de ramen, handgeklap om 20u, een ‘dankjewel’ hier en daar, … tonen heel veel mensen aan het personeel van essentiële beroepen dat we achter hen staan en hen steunen. Daarnaast wordt er ook massaal opgeroepen om boodschappen te doen voor elkaar, even naar een alleenstaande te bellen, een luisterend oor te bieden, of een vrijwillig handje te helpen in bepaalde sectoren. Ook op al deze oproepen komen er massaal mensen af. Personen die zich nuttig willen maken, die graag anderen helpen en die samen met het hele land zo goed als mogelijk uit deze crisis wensen te geraken.
Hieraan merk je dat België sterk staat, de Belgen solidair willen zijn en hopelijk zorgt dit voor een goede uitkomst op het einde van de weg.  

Ontdekken van eigen buurt/ Meer contact met omgeving  
‘Blijf in uw kot’ is de welgekende boodschap. Je mag wel naar buiten om te bewegen zolang je maar geen auto neemt om ergens naartoe te trekken, dit zorgt ervoor dat mensen terug buiten komen in hun eigen omgeving. Dat je, met de vooropgelegde social distancing in acht genomen, in contact komt met je buren en mensen die in je omgeving wonen. Heel veel mensen (her)ontdekken hun eigen buurt en komen erachter dat er ook achter hun hoek mooie plekjes schuilen om te vertoeven. Op vakantie gaan in eigen land wordt aantrekkelijker. Het zorgen voor elkaar en de buurt komt in een nieuwe dimensie. Als je toch even op straat vertoeft, merk je dat buren terug met elkaar praten, dat de straten opfleuren en mensen graag een helpende hand uitsteken voor elkaar.  

Meer vrije tijd
Door het verplicht thuis werken en door het sluiten van de scholen, zijn veel gezinnen op elkaar aangewezen. De vrijgekomen extra tijd zet mensen niet alleen aan om creatief te zijn, het betekent voor vele families ook een moment van meer quality time en plezier met elkaar. Op het eerste gezicht lijkt dit voor ouderen misschien een minder positief gegeven. Je hebt minder om handen doordat de nood aan opvang voor kleinkinderen wegvalt. Maar de vrijgekomen extra tijd kan je ook als iets positief aanschouwen. Het zorgt ervoor dat je eindelijk tijd hebt voor al datgene wat je telkens maar uitstelt. Maak voor jezelf een ‘blijf-in-uw-kot-bucketlist’ en werk deze af. Je zal zien dat je terug zal genieten van de kleine dingen en je eigen interesses en hobby’s voorop kan stellen. Ook bestaat er een mogelijkheid om je oude hobby’s waar je geen tijd meer voor had of waar je niet meer aan dacht, terug op te rakelen om weer aan de slag te gaan. Pak deze kans en herontdek jezelf. Je bent immers zeer hard op jezelf en eventueel je partner aangewezen. Het kan ook aangenaam zijn een samen een nieuwe (of oude) hobby boven te halen.

Een positieve invloed op ons klimaat  
Dit virus heeft daarnaast een impact op iets waar het op het eerste gezicht helemaal niet aan gelinkt is: het klimaat. Het thuiswerken en de tijdelijke werkloosheid van een groot deel van de bevolking, alsook de bruuske impact van het virus op onze economie, heeft het een positieve invloed op ons klimaat.  

Wereldwijd daalt de uitstoot van broeikasgassen. China werd het eerst getroffen door dit virus, daarnaast is dit land ook verantwoordelijk voor naar schatting 30 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Satellietbeelden van China geven duidelijk weer dat de vervuilende stoffen in de lucht (en dus de algemene uitstoot) fors daalden. Hoe lang deze situatie gaat duren weten we nog niet, dus kunnen we nu enkel voorzichtig weergeven dat deze crisis een positieve impact heeft op de CO2-uitstoot.  

Op de elektriciteitsmarkt wordt een daling van de vraag geconstateerd. Dit deels doordat grote bedrijven gesloten zijn en er daar geen energieverbruik is. Het postieve hieraan is dat de vraag opgevangen kan worden door het aanbod via de hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dit drukt vervolgens ook de prijs op de elektriciteitsmarkt, wat alleen maar als positief aanschouwd kan worden.  

Het virus heeft de keerzijde van onze globalisering in de verf gezet en als deze crisis blijft duren, dan kan dit leiden tot meer lokale initiatieven. Bepaalde sectoren moeten zich heroriënteren en zich meer op de lokale markten richten. Dit zorgt ervoor dat er op het vlak van luchtkwaliteit een breder draagvlak gecreëerd kan worden voor groene maatregelen eens deze crisis voorbij is.  

Deze positieve effecten worden nu ondervonden, maar wat na de crisis? Gaan bedrijven dan in dubbele productie om hun geleden verliezen te compenseren? Wordt het inzetten op hernieuwbare energiebronnen terug op de achtergrond geschoven om de bedrijven te redden? Dit zijn vragen waar we op dit moment en waarschijnlijk niet snel een antwoord op kunnen geven. Voorlopig blijven we ons focussen op het positieve, namelijk het goede effect voor ons klimaat tijdens deze harde periode.  

Corona positief voor Vief? 
Zoals we het artikel reeds zijn gestart, is Corona in veel opzichten zeer negatief en hoe sneller dat dit virus onder controle is, hoe liever. Zeker voor het doelpubliek van Vief is dit virus een enorme uitdaging. Zo worden onze senioren als de meest kwetsbare groep aanschouwd, waardoor de maatregelen (waarschijnlijk) het langst invloed zullen hebben op hun leven. 

Ook voor Vief heeft de lockdown een impact. Waar we anders zoveel senioren bij elkaar brengen, zorgen voor sociale contacten en gemeenschapszin, moeten we dit voorlopig even aan ons voorbij laten gaan.  

Maar ook voor Vief brengt deze crisis kansen met zich mee. Vief bevindt zich in een stroomversnelling om de digitale wereld te verkennen voor haar organisatie. Dit zowel intern als extern. Aan de hand van korte filmpjes trachten we ons seniorenpubliek zo digitaal mogelijk te onderrichten om contact te onderhouden met vrienden, familie en kennissen. Daarnaast wordt ook het digitaal betalen via de applicatie Payconiq grondig onder de loep genomen. Heel wat andere onderwerpen zullen het rijtje de komende weken aanvullen, hou dus zeker onze Facebookpagina en het YouTube kanaal van Vief in het oog.  

De crisis zorgt er ook voor dat we als team straffer uit de hoek moeten komen en dat we onze creativiteit moeten benutten. We staan er als team, trachten veel werk te verzetten zonder ons publiek uit het oog te verliezen. Heel wat vernieuwing op digitaal vlak wordt verwezenlijkt voor en door onze werknemers en het uitvoeren van sociaal-cultureel werk wordt in een ander perspectief geplaatst.  

We gaan er met zijn allen voor, hopen dat deze crisis snel voorbijgaat zodat we onze werking terug ten volle kunnen laten draaien. Dit met het behoud van de positieve noten voor onze samenleving.  

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia