Vief ging aan tafel met het Koerdisch instituut

Vief draagt het werken rond diversiteit, naast allerhande andere thema's, hoog in het vaandel. Daarom wordt in 2020 een samenwerking aangegaan met het Koerdisch instituut. Dit instituut is een beweging die tracht de Vlaamse en Brusselse samenleving ertoe te bewegen om empathie te vertonen rond mensen- en volkenrechten. Daarnaast willen ze het Vlaamse publiek attent maken op de "superdiversiteit" binnen onze samenleving.  

Via een laagdrempeling aanbod, een gastentafel, willen Vief en het Koerdisch instituut deelnemers de mogelijkheid geven om een open gesprek aan te gaan. Door dit in een informele sfeer te doen zorgt het voor een gemoedelijke sfeer van vraag en antwoord. 

Op 3 oktober werd een try-out gastentafel georganiseerd te Vilvoorde, deze lokte meteen 25 geïnteresseerden. Er werd samen aan tafel gegaan en een typisch koerdisch menu met veel smaak veroverd. De voorzitter van het Koerdisch Instituut Derwich M. Ferho gaf wat uitleg wat deze maaltijd zo typisch Koerdisch maakt. Na het eten werd door dezelfde man een korte uitleg gegeven over 'Wie zijn de Koerden?' 'Waar wonen de Koerden?' 'En wat is hun positie in de wereld?'. Een open gesprek volgde over verdraagzaamheid en de oproep om ieder te laten zijn wie hij is ongeacht relegie, overtuiging, afkomst, ... 

De aanwezigen waren enthousiast 'heel interessant. Je hoort ook eens hun kant van het verhaal en dat is wat anders dan wat je geregeld op televisie ziet'. Derwich M. Ferho geeft weer dat het zijn bedoeling is om via deze lezing over te brengen dat het perfect mogelijk is om in vrede samen te leven. Dat is mogelijk zowel hier in België als in Koerdistan (delen van Turkije, Syrië, Irak en Iran). 

Het samen tafelen alsook de korte lezing en het open gesprek achteraf werden warm onthaald waardoor er nog gastentafels in andere regio's uit voort zullen vloeien. 

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia