#VlaanderenHelpt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, lokken een nooit geziene golf van solidariteit uit in Vlaanderen. Vlamingen willen zich inzetten om mensen die het extra moeilijk hebben deze dagen te helpen: door boodschappen te doen, de hond uit te laten, of simpelweg contact te houden. 
Toch dienen ook deze acties veilig te verlopen, zowel voor de vrijwilligers als voor de hulpbehoevenden. 
Minister-president van de Vlaamse regering Jan Jambon, Vlaams Viceminister-president en minister van Samenleven Bart Somers en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke lanceren daarom #Vlaanderenhelpt. 
 
Vrijwilligen in het kader van #VlaanderenHelpt 
De mensen die zich willen inzetten in het kader van Vlaanderen Helpt, doen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid. 
De Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat je, als je vrijwilligt in dit verband, je verzekerd bent. 
Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband, in dit geval de Vlaamse overheid. 
In essentie ben je verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen. Meer details over de polis kan je hier vinden. 
 
Hoe werkt het? 
Je registreert je als vrijwilliger via de website www.vlaanderenvrijwilligt.be/Vlaanderen-helpt. Van deze inschrijving ontvang je een bevestiging. 
Mogelijk wordt je door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk gecontacteerd, want bepaalde vormen van inzet vallen niet onder dit opzet. Vanaf dan ben je een vrijwilliger van Vlaanderen Helpt en bent verzekerd voor de actieperiode, die loopt vanaf zondag 15 maart 2020 om 9.00 uur tot en met 3 april 2020 om 20.00 uur. 
 
Liefst Veilig vrijwilligen 
Hopelijk verloopt alles vlot en zonder problemen. Gebeurt er toch iets en heb je een schadegeval, contacteer je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw, via info@vsvw.be of verzekering@vsvw.be met in de hoofding 'Vlaanderen Helpt’. 
Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven.De instructies van het Steunpunt vzw dienen hierbij strikt opgevolgd te worden. 
Opgelet: sommige zaken zijn uitgesloten van verzekeringswaarborg. Check dat gerust of leg je vraag aan ons voor. 
Denk eraan dat deze verzekering enkel geldt voor activiteiten tussen 8.00 uur 's ochtends en 20.00 uur 's avonds. 
 
Je vrijwilligt al? 
Zet je je in en maak je al deel uit van een vrijwilligersorganisatie? Vraag dan even na of die organisatie verzekerd is. Bij twijfel kan je met ons contact opnemen. 
 
Beter voorkomen dan genezen 
Volg de overheidsinstructies inzake het Corona-virus nauwgezet op. Handen wassen, niet vrijwilligen als je ziek bent of een vermoeden hebt dat je ziek aan het worden bent. De verzekering dekt immers geen besmettingen, ziektes of gevolgen daarvan. 
 
Alvast hartelijk dank dat je mee de handen uit de mouwen wil steken. Vlaanderen kan dat! 
 
Meer informatie

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk,
Amerikalei 164 B1, 2000 Antwerpen 
T. 032/18 59 01
 
 

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia