Vrijwilligers van LBG Bella Donna's uit Gestel in de kijker

Gestel is één van de woonkernen van de gemeente Meerhout – of ‘Merret’ in het plaatselijk dialect – en het is daar dat ik vandaag verwacht word. Suzanne en Annie zitten gezellig keuvelend een tas koffie te drinken en verwelkomen me enthousiast, terwijl ik, hard tegen de deur duwend, ‘Café Libertas’ kom binnenvallen.

Lees het volledige interview in Courant

Suzanne en Annie, respectievelijk voorzitster en secretaris, vormen samen de helft van het bestuur van de Liberale vrouwenbond Bella Donna’s. Samen met Gerarda en Paula staan zij in voor de organisatie en dagelijkse werking van de vereniging.

Nieuwsgierig als ik ben – en hoor te zijn – vraag ik waar de naam ‘Bella Donna’s’ vandaan komt. Suzanne vertelt dat er al heel lang een liberale vrouwenbond bestond in de gemeente. “Vroeger was dat de Liberale juffrouwenbond in Meerhout en in Gestel was het de vrouwenbond.” Die verenigingen bestonden al in de jaren 60 maar waren toen niet aangesloten bij LBV, gaat Suzanne verder.

(...)

Toen Suzanne en Annie zowat het bestuur van de vrouwenbond overnamen, sloten ze zich ook aan bij LBV. En bij deze nieuwe start hoorde ook een nieuwe naam. “Een kozijn van mijn man vond de naam Bella Donna’s wel mooi voor een vrouwenbond en dan is het Bella Donna’s gebleven”, voegt Suzanne er nog aan toe.

Ik vraag verder hoe Annie en Suzanne dan zelf in de vereniging terecht gekomen zijn.
Annie: “Wij hadden vroeger een textielwinkel in Gestel en op een bepaald moment gingen wij zo’n beetje naar de pensioenleeftijd toe. Toen zijn wij in het café in Gestel iets gaan drinken en ze waren daar aan het kaartspelen. Wij vonden dat zo gezellig en op die manier zijn we stilletjes aan in de vereniging gerold. Eerst als lid en daarna als bestuurslid.”

Suzanne is al langer lid van de vereniging. En hoewel zij van thuis uit streng katholiek was opgevoed kwam ze via de fanfare – of in het Meerhouts: ’t muziek – al vroeg in het liberale verenigingsleven terecht. En van het één kwam het ander en zo is ze in de vrouwenbond gerold.

(...)

Af en toe gaan de leden nog naar een toneelvoorstelling of film kijken. Maar eigenlijk, vertelt Annie, organiseren ze nu minder activiteiten en uitstappen dan vroeger. “We worden wat ouder en er zijn veel mensen die niet meer goed kunnen wandelen. In het verleden kwam er ook al eens een spreker of kwam Petra vertellen over de gsm, over olie en kruiden, over Toon Hermans ... Maar hoe ouder we worden, hoe meer de leden zeggen ‘och laat dat maar.’ Ze hebben er minder interesse in.”

De Bella Donna’s uit Gestel zijn met vierendertig leden, allemaal vrouwen. Maar uit het verhaal van Suzanne en Annie begrijp ik dat er heel nauw wordt samengewerkt met LBG Gestel. “De Bella Donna’s bestaan alleen uit vrouwen en LBG Gestel zijn zowel mannen als vrouwen (van de Bella Donna’s). En de meeste activiteiten, zoals de kaartnamiddagen, fietstochten en de quiz worden samen georganiseerd. Beide verenigingen hebben wel een apart bestuur. Zowel mijn man, als de man en broer van Suzanne zijn bijvoorbeeld bij het bestuur van LBG Gestel.”

(...)

Ik vraag de dames verder hoe zij de toekomst van de Bella Donna’s zien.
Suzanne: “Zo lang als deze groep blijft bestaan en Annie en ik er nog zijn, dan gaat dat. Maar ze zeggen allemaal tegen mij: ‘als jij er niet meer bent, dan is het gedaan met de Bella Donna’s’”. Maar Suzanne probeert wel opvolging te zoeken, “ik heb nu gevraagd aan een jonger lid om mij te helpen, maar of ze het daarna alleen zal willen doen, dat weet ik niet.”

(...)

Om toch meer aan ledenwerving te doen, zo bedenkt Annie tijdens ons gesprek, kunnen zij in de gemeente misschien een beroep doen op ‘Camera Social’. Een project, actief in een aantal gemeenten waaronder Meerhout, waarbij vrijwilligers sfeerbeelden maken van het plaatselijke verenigingsleven. “We zouden hun kunnen vragen om het Blauw fietslint te komen filmen. Dat wordt dan getoond en dat is wel goede reclame om aan ledenwerving te doen.” Dat lijkt inderdaad een zeer mooie uitdaging.

Tot slot willen beide dames Petra nog bedanken voor de hulp en steun die zij van in het begin aan de vereniging en in het bijzonder aan het bestuur heeft geboden. En met deze mooie bedanking sluiten we het gesprek af.

A.F.

Lees het volledige interview in Courant

Sitemap - Vief Provincie Antwerpen vzw 2017 - info.antwerpen  vief.be - Site door Faromedia